• 1396/10/04
اخبار و اطلاعیه ها
براي نخستين بار در سطح كشور، روسازي بتن غلتكي در سطح راههاي استان تهران با همكاري اعضاي هيئت علمي دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي و مركز تحقيقات زيرساختهاي صنعت حمل و نقل كشور توسط اداره كل راه و ترابري استان تهران در حال اجرا مي باشد.
240 هزار كشته شده در حوادث رانندگي دهه 80 شمسي در ايران كه دليل 55 درصد از مرگ هاي غير طبيعي كشور بوده است بسيار قابل تأمل است. اوج ساليانه اين آمار مربوط به سال 1384 بوده است.
برگزاري نهمين كنگره بين المللي مهندسي عمران در سال 1391 در دانشگاه صنعتي اصفهان در پي برگزاري هشتمين كنگره بين المللي مهندسي عمران در سال 1388 در دانشگاه شيراز پيگيري مي شود. هم اكنون اعلاميه هاي مربوط به برگزاري اين كنفرانس و راهنماي مؤلفين بر روي پايگاه اينترنتيكنگره قرار داده شده است.
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.