اجراي اولين روسازي راه بتن غلتكي در سطح راههاي كشور با همكاري مركز تحقيقات زيرساختهاي صنعت حمل و نقل كشور

روسازي بتن غلتكي نوعي از روسازي هاي بتني بوده كه از مزاياي متعددي در مقايسه با ساير انواع روسازي بتني برخوردار است. از اين قبيل مي توان به عدم نياز به ماشين آلات متفاوت از ماشين آلات اجراي روسازي آسفالتي، عدم نياز به آرماتور گذاري، سرعت اجرا و مقاومت بالا اشاره نمود. با توجه به تغييرات قيمت قير در سالهاي اخير در سطح كشور و نيز وجود منابع مختلف اعم از تركيبات سيماني ارگان هاي اجرايي و مراكز تحقيقاتي به اهميت رويكرد به روسازي هاي بتني و انواع آن توجه ويژه اي نموده اند. از اين رو با توجه به اينكه پيشتر نيز آيين نامه طراحي و اجراي روسازي بتن غلتكي راهها تحت عنوان نشريه شماره 354 توسط متخصصين و اعضاي هيأت علمي اين دانشگاه تهيه و منتشر گريده است، اداره كل راه و ترابري استان تهران با همكاري با اين دانشگاه و مركز تحقيقات گامي در راستاي حل مشكلات صنعت راهسازي كشور با تكيه بر توان متخصصين داخلي برداشته و اقدام به طراحي روسازي و طرح مخلوط بتن غلتكي متناسب با شرايط آب و هوايي موجود در محور فرارت-بي بي سكينه استان تهران نموده است. اين پروژه كه مي توان از آن به عنوان اولين نمونه اي كه در آن از روسازي بتن غلتكي مختص روسازي راهها استفاده شده است در سطح كشور ياد نمود، در حال اجرا بوده و اميد است گامي ديگر در راستاي نزديك نمودن صنعت و دانشگاه از طريق مراكز تحقيقاتي موجود در سطح كشور بوده باشد.

تعداد بازدید:
220
تاریخ:
1391/05/16
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.