برگزاري نهمين كنگره بين المللي مهندسي عمران

برگزاري نهمين كنگره بين المللي مهندسي عمران در سال 1391 در دانشگاه صنعتي اصفهان در پي برگزاري هشتمين كنگره بين المللي مهندسي عمران در سال 1388 در دانشگاه شيراز پيگيري مي شود. به دنبال برگزاري موفق كنگـره‌هـاي بين المللي پيشين مهندسي عمـران در سـال هـاي 1352، 1356، 1369 و 1388 در دانشگـاه شيـراز، 1376 در دانشگـاه صنعتـي شـريف، 1379 در دانشگـاه فردوسي مشهـد، 1382 در دانشگاه صنعتـي اصفهان و 1385 در دانشگاه تربيت مـدرس، دانشكـده مهنـدسي عمـران دانشگـاه صنعتي اصفهان نهمين كنگره بين المللي مهندسي عمـران را در روز هـاي 19 ، 20 و 21 ارديبهشـت ماه 1391 برگزار مي نمايد. هم اكنون اعلاميه هاي مربوط به برگزاري اين كنفرانس و راهنماي مؤلفين بر روي پايگاه اينترنتي  كنگره قرار داده شده است. براي اطلاع از جزئيات بيشتر مي توان به آدرس زير مراجعه نمود:

http://9icce.ir/web/guest/home

خاطر نشان مي سازد در حال حاضر تاريخ هاي مهم مربوط به برگزاري اين كنگره به شرح زير است كه البته با توجه به امكان تمديد مهلت ها براي آخرين اخبار به وبسايت فوق مراجعه گردد:

دريافت چكيده: ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۰
پذيرش چكيده: ۳۱ تير ماه ۱۳۹۰
دريافت اصل مقاله: ۳۰ مهرماه ۱۳۹۰
پذيرش مقاله: ۱۵ دي ماه ۱۳۹۰
دريافت مقاله نهايي: ۱۵ بهمن ماه ۱۳۹۰
برگزاري كنگره 19-21 ارديبهشت ماه ۱۳۹۱

 

تعداد بازدید:
298
تاریخ:
1390/01/20
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.