معرفي اعضا

معرفی اعضای مرکز تحقیقات زیرساختهای صنعت حمل و نقل کشور:

مرکز تحقیقات زیرساختهای صنعت حمل و نقل کشور متشکل از دو دسته از اعضا می باشد. اعضای هسته مرکزی این مرکز که در قالب دو زیرگروه اعم از زیرگروه روسازی و زیرگروه طرح هندسی راه فعالیت می نمایند و نیز اعضای همکار که این مرکز از توانمندی این عزیزان در شاخه های متعدد تخصصی بهره می برد. اعضای هسته اصلی تشکیل دهنده این مرکز مطابق با اساسنامه تأسیس آن به شرح ذیل می باشد:

 

زیر گروه تحقیقاتی روسازی

ردیف نام و نام خانوادگی تحصیلات نوع همکاری      
1 منصور فخری دکترای تخصصی سرپرست گروه و رئیس مرکز تحقیقات      
2 حمید شاملو دکترای تخصصی عضو گروه      
3 پژوهان توسطی خیری کارشناس ارشد عضو گروه      
4 علیرضا غنی زاده کارشناس ارشد عضو گروه      
5 سید ناصر مقدس تفرشی دکترای تخصصی عضو گروه      
6 محمد گنابادی کارشناس عضو گروه      

 

زیرگروه تحقیقاتی طرح هندسی راه

ردیف نام و نام خانوادگی تحصیلات نوع همکاری      
1 سعید منجم دکترای تخصصی سرپرست گروه طرح هندسی      
2 منصور حاجی حسینلو دکترای تخصصی عضو گروه      
3 همایون خسروی کارشناس ارشد عضو گروه      
4 سید مهدی سادات حسینی دکترای تخصصی عضو گروه      
5 سید علی حسینی کارشناس ارشد عضو گروه      

 

 

تاریخ به روز رسانی:
1390/12/20
تعداد بازدید:
3114
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.